Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening
HPTI
HOVEDGENERALFORSAMLING
Holluf Pile / Tornbjerg Idrætsforening
Torsdag den 21. marts 2024 kl. 19.00 i klubhuset.
 
Formand Jesper Holst bød velkommen til generalforsamlingen.

Ad 1. Valg af dirigent
Jesper Holst vælges som dirigent
 
Ad 2. Formandens beretning
Beretningen er vedlagt som bilag A.
Der er ingen kommentarer til beretningen.
 
Et uddybende spørgsmål vedr. Velfærdens fundament: Repræsentere Jesper HPTI med sin plads i panelet, eller repræsentere han som borger i Holluf Pile. Jesper repræsenterer HPTI.
 
Ad 3. Forelæggelse af regnskab og budget
Kassere, Frederik Pryds fremlægger regnskabet.
Foreningen består af 706 aktive medlemmer inkl. frivillige hænder.
Betalende medlemmer udgør 597 personer.
Det samlede overskud landet på 23.005 kr.
Bankindestående er 214.117 kr., og samlet lander vores balance på 282.839 kr.
 
Regnskabet er taget til efterretning og godkendt.
Tak til Olav Bojesen og Alan Christensen for indsatsen som revisorer.
 
Budgettet for 2024 fremlægges. Der afsættes 93.000 kr. til vedligeholdelse af klubhuset pga. indtrængt vand. Der er søgt 2:1 tilskud fra kommunen, som der endnu ikke er modtaget svar på. Budgettet er opsat efter et afslag, så vi har den størst mulige omkostning i budgettet. Det giver underskud på 76.197 kr. som er acceptabelt da vores nuværende egenkapital kan tåle det.
Budgettet kommenteres ikke yderligere og er taget til efterretning.
 
Ad 4. Fastsættelse af bidrag til hovedforeningen for 2024
Der er sat forslag om, at vi kører med uændret bidragssatser.
Medlemmer under 18 år: 60 kr.
18 år og derover: 170 kr.
 
Bidragssatserne er vedtaget
 
Ad 5. Indkomne forslag
Ingen indkommende forslag.
 
Ad 6. Valg af forretningsudvalg:
Der skal vælges to medlemmer for to år.
På valg er Jens Klüver og Marlene Refsgaard. Jens genopstiller ikke, Marlene genopstiller.
I forretningsudvalget sidder derudover Frederik Pryds og Jesper Holst.
 
Marlene genvælges og sidder dermed i forretningsudvalget de næste to år.
Klaus Jepsen opstiller som medlem af forretningsudvalget og vælges.
 
De fire medlemmer af forretningsudvalget afholder konstitueringsmøde efter generalforsamlingen.
 
Ad 7. Valg af revisorer
Der skal være to revisorer. Allan Christensen forsætter som revisor (1 år fra nu)
Olav Bojesen genopstiller som revisor og er valgt (2 år fra nu)
 
Ad 8. Eventuelt
Jens fra fodbold fortæller om deres planer for byggeprojekterne omkring banerne. De forventer at være færdig til sommeren 2024.


Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00, dirigenten takkede for fremmødet og god ro og orden.

Referent: Marlene Refsgaard 
 
 
Bilag A.
Formandens beretning:
Så gik endnu et år med en masse aktivitet på banerne, såvel indendørs, som udendørs og det glæder mig, at der er god aktivitet i alle vores sportsgrene, der er selvfølgelig forskel på de enkelte sportsgrene og derfor er der også forskel på hvad man ser som succeskriterie, men umiddelbart er det gode tegn til fremtiden.
 
At få frivillige kræfter til at hjælpe i foreningen er jo nærmest en sportsgren i sig selv, der skal virkelig arbejdes hårdt for det i de respektive bestyrelser, ja der skal faktisk hårde gloser ud til medlemmer og forældre hvis man har brug for hjælp og nogle gange hjælper det i sidste ende, lad os hjælpe hinanden med at dele erfaringer.
 
Vi har stadig god bookning af klubhuset til møder, gymnastik og sociale arrangementer for medlemmer af både sportslig og privat karakter og for at hjælpe de lokale blev der åbnet op for brugen af det til en børnehave i perioden 1. november til 1. marts, det var de glade for, så det kommer vi til at opleve mere af, ellers har vi også lavet en aftale med en vinduespudser her til klubhuset og så har vi desværre haft problemer med indtrængen vand ved glaspartiet, så tømrer har været forbi og give tilbud og hvis vi lige skal runde Velfærdens Fundament, hvor jeg er en del af partnerskabet, så bliver hallen og klubhuset lagt sammen og det bliver en form for en korridor, men det er meget tidligt i processen, så der kan ikke siges så meget konkret endnu og det er først i slutningen af 2025 det forventes at stå klar og hallen får nyt gulv i sommerferien.
 
Vi har i årets løb haft nogle ting oppe at vende uden det er blevet endelig konkret, såsom nyt nøglesystem og automater i klubhuset, det er ting der kan arbejdes videre med når den tid kommer.
 
Hvis vi lige skal tænke fremtid, så må det være et stort fokus i alle afd. at få yngre / nye kræfter ind i bestyrelserne, det er stadig den gamle garde der er i en del af bestyrelserne, jeg ved godt det er svært, men det er denne generations forældre, der skal drive foreningen fremadrettet, de ser det hele på en ny måde og de vil gøre nogle ting anderledes, så det følger den moderne udvikling og det syntes jeg vi har vi brug for i vores forening for den gamle garde kan godt hænge fast i gamle vaner og det er ikke sundt for foreningen, vi bliver nødt til at følge med udviklingen.
 
Det var mine ord, tak.

 
Referat af ordinær hovedgeneralforsamling 2024 (0.1 Mb)
Referat af ordinær hovedgeneralforsamling 2023 (0.1 Mb)
Referat af ordinær hovedgeneralforsamling 2022 (0.3 Mb)
Referat af ordinær hovedgeneralforsamling 2021 (0.3 Mb)
Referat af ordinær hovedgeneralforsamling den 20. august 2020 (53.4 Kb)
Referat af ekstraordinær hovedgeneralforsamling den 25. april 2019
Referat af ordinær hovedgeneralforsamling den 28. marts 2019
Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening | HPTI | Nøglens Kvarter 12 - 5220 Odense SØ | hptiodense@gmail.com | CVR-nr. 30772326