Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening
HPTI

Referat

Ordinær Generalforsamling HPTI badminton

tirsdag den 27. februar 2024

Generalforsamlingen blev afholdt i HPTI klubhuset.
Fremmødte: Bestyrelsen, Arne Frederiksen, Hans Jørgen Kyster, Gert Sandalgaard, Bjarne Møller,
Keld Rathje og Klaus Jepsen.
Punkt 1. Valg af dirigent og referent.

Formanden Klaus Jepsen blev valgt til referent og Bjarne Møller blev valgt til
dirigent. Bjarne Møller konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Punkt 2. Formandens beretning.
Gennemgået og godkendt.

Punkt 3. Forelæggelse af regnskab for 2023 og forelæggelse af budget for 2024. Regnskabet
2023 blev gennemgået og godkendt. Budgettet for 2024 blev gennemgået og
godkendt. Regnskabet for året 2023 sluttede med underskud på godt 4.600-, hvilket er
tilfredsstillende på baggrund af den nuværende aktivitet.
Kontingent for både ungdom og motionister fortsætter uændret.

Punkt 4. Forslag fra medlemmer.
Ingen forslag.
Punkt 5. Valg til bestyrelsen.

Klaus Jepsen genopstillede som formand og blev valgt.
Kasserer Hans Jørgen Kyster genopstillede og blev valgt.
Motionistansvarlig Bjarne Møller genopstillede og blev valgt.
Revisor Keld Rathje genopstillede og blev valgt
Suppleant Gert Sandalgaard udtrådte af bestyrelsen.
Bestyrelsen må igen beklage, at det ikke var muligt at besætte de to poster for
ungdomsafdelingen.

Punkt 6. Eventuelt.
Intet til behandling.
Tak for et godt koncentreret møde
Klaus Jepsen/referent/formand.​

Bliv medlem
Skriv til os
Bliv medlem
Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening | HPTI | Nøglens Kvarter 12 - 5220 Odense SØ | hptiodense@gmail.com | CVR-nr. 30772326