Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening
HPTI
Om foreningen
Skriv en kort beskrivelse af foreningen her

Nyheder & Aktiviteter

Ekstraordinær Hovedgeneralforsamling

Odense, 31. marts 2019.
 
I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ekstraordinær hovedgeneralforsamling
 
Ekstraordinær Hovedgeneralforsamling
Holluf Pile / Tornbjerg Idrætsforening
Torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00 i klubhuset.
 
Med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Vedtægtsændring
  • Hovedbestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til §14
   ”Den enkelte afdeling tegnes af afdelingsformand og afdelingskasserer i forening. I tilfælde af en disse fravær indtræder næstformand eller sekretær”.

   Tilføjelsen skrives ind efter første sætning.
 3. Valg af forretningsudvalg: Der skal vælges 2 medlemmer for 1 år.
        På valg er:
 • Henrik Christoffersen (modtager ikke genvalg)
 • Casper Nielsen (modtager ikke genvalg)
I forretningsudvalget sidder derudover, Frederiks Pryds og Benny Mølgaard.
I henhold til vedtægterne konstituerer forretningsudvalget sig efter generalforsamlingen med
formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

 
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er: 
Hovedbestyrelsen ved forretningsudvalget og afdelingsformænd eller dennes stedfortræder, samt
Repræsentanter valgt på de enkelte afdelingers generalforsamlinger i forhold til antal medlemmer (dvs. 1 repræsentant pr. påbegyndt 50 medlemmer).

​På hovedbestyrelsens vegne

Henrik Christoffersen
Formand

Nyhed


Vi har fået ny hjemmeside!

Vi er stadig igang med at lægge materiale ind på alle afdelinger, så vi håber snart at være klar til glæde for vores medlemmer.

Vil du gerne melde dig ind på et hold, så finder du kontaktoplysningerne under medlemskab.

Vi ses i virkeligheden!
Bliv medlem
Skriv til os
Bliv medlem
Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening | HPTI | Nøglens Kvarter 12 - 5220 Odense SØ | CVR-nr. 30772326