Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening
HPTI

Velkommen til HPTI


Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening består af 5 afdelinger:
Vi bestræber os på at udbyde idræt til alle i alderen fra 1½ år, så der er helt sikkert også et hold for dig.

Vi holder til i Holluf Pile Hallen, UngOdense NBA210, foldboldbanerne samt tennisbanerne bag Holluf Pile Hallen.  
Der er omklædningsfaciliteter og toiletter til rådighed i Holluf Pile-Hallen

Læs mere om de enkelte afdelinger her  
Indkaldelse til Generalforsamling 2024
Generalforsamling 2024 (1.6 Mb)
I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær hovedgeneralforsamling
HOVEDGENERALFORSAMLING
Holluf Pile / Tornbjerg Idrætsforening
Torsdag den 21. marts 2024 kl. 19.00 i klubhuset.

Med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab og budget
  4. Fastsættelse af bidrag til hovedforeningen for 2024. Bestyrelsen foreslår uændret bidrag til hovedforeningen
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af forretningsudvalg:
Der skal vælges 2 medlemmer for 2 år.
På valg er:
Marlene Refsgaard (modtager genvalg)
Vakant post
I forretningsudvalget sidder derudover, Frederik Pryds og Jesper Holst.
I henhold til vedtægterne konstituerer forretningsudvalget sig efter hovedgeneralforsamlingen
med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

       7. Valg af revisor
Vi har to revisorer der er på valg forskudt af hinanden. Olav Bojesen er på valg og modtager genvalg.

       8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på hovedgeneralforsamlingen under dagsordenens punkt 5, skal være forretningsudvalget
i hænde senest tirsdag den 14. marts 2024, kl. 08.00.
Forslag sendes til klubbens adresse Holluf Pile / Tornbjerg Idrætsforening, Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ eller
på mail til hptiodense@gmail.com.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er:
Hovedbestyrelsen ved forretningsudvalget og afdelingsformænd eller dennes stedfortræder, samt
Repræsentanter valgt på de enkelte afdelingers generalforsamlinger i forhold til antal medlemmer
- Dvs. 1 repræsentant pr. påbegyndt 50 medlemmer

På hovedbestyrelsens vegne
Jesper Holst
Formand
Bliv medlem
Skriv til os
Bliv medlem
Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening | HPTI | Nøglens Kvarter 12 - 5220 Odense SØ | hptiodense@gmail.com | CVR-nr. 30772326