Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening
HPTI
Om foreningen
Skriv en kort beskrivelse af foreningen her

Nyheder & Aktiviteter

Hovedgeneralforsamling

Odense, 24. februar 2018.
 
I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær hovedgeneralforsamling

 
 
HOVEDGENERALFORSAMLING
Holluf Pile / Tornbjerg Idrætsforening
Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00 i klubhuset.
 
Med følgende dagsorden:

 
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab og budget
 4. Fastsættelse af bidrag til hovedforeningen for 2019
Bestyrelsen foreslår uændret bidrag til hovedforeningen svarende til 170 kr. pr. medlem over 18 år og 60 kr. pr. medlem under 18 år.
 
 1. Hovedbestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til §14, ”Den enkelte afdeling tegnes af afdelingsformand og afdelingskasserer i forening. I tilfælde af en disse fravær indtræder næstformand eller sekretær”. Tilføjelsen skrives ind efter første sætning.
 2. Indkomne forslag
 3. Valg af forretningsudvalg:
Der skal vælges 2 medlemmer for 2 år.
På valg er:
 • Frederik Pryds (modtager genvalg)
 • Benny Mølgaard (modtager genvalg)
 
I forretningsudvalget sidder derudover, Henrik Christoffersen og Casper Nielsen.
I henhold til vedtægterne konstituerer forretningsudvalget sig efter hovedgeneralforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Henrik Christoffersen har meddelt, at han ikke stiller sig til rådighed for disse poster.

 
 1. Valg af revisorer:
Der skal vælges 1 kritisk revisor for 2 år.
På valg er Olav Bojesen (modtager genvalg)
 
Som kritisk revisor sidder derudover, Peter Rasmussen.
 1. Eventuelt.
 
Forslag, der ønskes behandlet på hovedgeneralforsamlingen under dagsordenens punkt 5, skal være forretningsudvalget i hænde senest onsdag den 20. marts, kl. 08.00, dvs. 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag sendes til klubbens adresse Holluf Pile / Tornbjerg Idrætsforening, Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ eller på mail til formand@hpti.dk 
 
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er:
Hovedbestyrelsen ved forretningsudvalget og afdelingsformænd eller dennes stedfortræder, samt
Repræsentanter valgt på de enkelte afdelingers generalforsamlinger i forhold til antal medlemmer (dvs. 1 repræsentant pr. påbegyndt 50 medlemmer).
På hovedbestyrelsens vegne

Henrik Christoffersen
Formand


Indbydelse til Hovedgeneralforsamling den 28. marts kl. 19.00 (54.7 Kb)

Nyhed


Vi har fået ny hjemmeside!

Vi er stadig igang med at lægge materiale ind på alle afdelinger, så vi håber snart at være klar til glæde for vores medlemmer.

Vil du gerne melde dig ind på et hold, så finder du kontaktoplysningerne under medlemskab.

Vi ses i virkeligheden!
Bliv medlem
Skriv til os
Bliv medlem
Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening | HPTI | Nøglens Kvarter 12 - 5220 Odense SØ | CVR-nr. 30772326