Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening
HPTI

GeneralforsamlingGENERALFORSAMLING HPTI Badminton afdeling.

Dato: Mandag den 17-05-2021 kl. 19.00 i klubhuset.

Hermed indkaldes der til generalforsamling i badminton afd. Vi består af en motionistafdeling og MÅSKE en ungdomsafdeling.
Bestyrelsen består ideelt set af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Formanden er automatisk medlem af foreningens hovedbestyrelse.
Bestyrelsen afholder mellem 3-4 møder om året + generalforsamlingen og en julefrokost.
Vi har store ambitioner om at forsøge at skabe et sted, hvor unge og ældre kan spille badminton på hyggeplan.
Vi mangler lige nu både ungdomstræner og et bestyrelsesmedlem der specifikt tager sig af ungdomsafdelingen. Motionisterne passer stort set sig selv ved Bjarne Møllers hjælp.
Vores ungdomsafdeling er presset, da Winnie stopper efter generalforsamlingen.
Vi mangler derfor 1 gerne 2 personer, der vil bruge max 20 timer årligt på at holde et tilbud til områdets børn og unge i gang(3 min og 20 sek. dagligt).
Så tilmeld dig på formandens mail senest 12-05-2021 – så vi sammen kan give fremtiden en chance. Alternativt må afdelingen lukke.


Dagsorden:
1 – Valg af dirigent og referent.
2 – Formandens beretning.
3 – Fremlæggelse af regnskab for 2020 samt fremlæggelse af budget 2021.       
Herunder fastsættelse af kontingentet for sæson 2021/22.
4 – Forslag fra medlemmer.                                                                                                                          
Forslag kan sendes til formanden, kjdj@privat.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.
5 – Valg til bestyrelsen.                                                                                                                                 
Valg af formand. (Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for et år ad gangen).  Nuværende formand Klaus Jepsen genopstiller.
Valg af Næstformand Arne Frederiksen. Han genopstiller.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.  Vi mangler et/to bestyrelsesmedlemmer til ungdom
Valg af 1 suppleant. Vi har 1 suppleant. (Vælges for 2 år ad gangen)
6 – Evt.

Venlig hilsen Formand – Klaus Jepsen


 
Bliv medlem
Skriv til os
Bliv medlem
Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening | HPTI | Nøglens Kvarter 12 - 5220 Odense SØ | CVR-nr. 30772326