Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening
HPTI

Generalforsamling


GENERALFORSAMLING HPTI Badminton afdeling.

Dato: tirsdag den 12-03-2019 kl. 19.00 i klubhuset.

Hermed indkaldes der til generalforsamling i badminton afd. Vi består af ca. 85 motionister og ca. 28 ungdomsspillere. Bestyrelsen består ideelt set af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Formanden er automatisk medlem af foreningens hovedbestyrelse. Bestyrelsen afholder mellem 3-4 møder om året + generalforsamlingen og en julefrokost. Vi har store ambitioner om at forsøge at skabe et sted, hvor unge og ældre kan spille badminton på hyggeplan. For de ungdomsspillere, som ønsker turneringskampe og mere intensiv træning, er der også mulighed for det. Vi har 2 gode ungdomstrænere. Motionisterne passer stort set sig selv.
Vores ungdomsafdeling er presset, da Winnie er alene om det og økonomien i afdelingen er negativ. Så tilmeld dig på formandens mail senest 04-03-2019 – så giver foreningen et stykke smørrebrød i samme anledning!

Dagsorden:
1 – Valg af dirigent og referent.
2 – Formandens beretning.
3 – Fremlæggelse af regnskab for 2018 samt fremlæggelse af budget 2019.                           
Herunder fastsættelse af kontingentet for sæson 2019/20.
4 – Forslag fra medlemmer.                                                                                                                         
Forslag kan sendes til formanden, kjdj@privat.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.
5 – Valg til bestyrelsen.                                                                                                                                 
Valg af formand. (Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for et år ad gangen).  Nuværende formand Klaus Jepsen genopstiller.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem.  Vi mangler et bestyrelsesmedlem til ungdom
Valg af 1 suppleant. Vi har 1 suppleant. (Vælges for 2 år ad gangen)
6 – Evt.

Venlig hilsen Formand – Klaus Jepsen
Bliv medlem
Skriv til os
Bliv medlem
Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening | HPTI | Nøglens Kvarter 12 - 5220 Odense SØ | CVR-nr. 30772326