Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening
HPTI

Generalforsamling


Ordinær Generalforsamling HPTI badminton
tirsdag den 8. marts 2022
Generalforsamlingen blev afholdt i HPTI klubhuset.
Fremmødte: Bestyrelsen, Arne Frederiksen, Hans Jørgen Kyster, Gert Sandalgaard, Bjarne Møller, Susanne Horn, Keld Rathje og Klaus Jepsen.
 
Punkt 1.         Valg af dirigent og referent.

Formanden Klaus Jepsen blev valgt til referent og Bjarne Møller blev valgt til dirigent. Bjarne Møller konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
 
Punkt 2.        Formandens beretning.

Gennemgået og godkendt.

Punkt 3.        Forelæggelse af regnskab for 2021 og forelæggelse af budget for 2022.

Regnskabet 2020 blev gennemgået og godkendt. Budgettet for 2022 blev gennemgået og godkendt. Regnskabet for året 2021 sluttede med over på ca. 450,-, hvilket er tilfredsstillende på baggrund af den nuværende aktivitet. Motionisterne har været flere end sidste år ca. 100.
Kontingent for både ungdom og motionister fortsætter uændret.
 
Punkt 4.        Forslag fra medlemmer.

Der var forslag om tildeling af omkostningsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer. Efter en snak om det, blev det vedtaget, at faktiske udgifter godtgøres efter regning som hidtil.
 
Punkt 5.        Valg til bestyrelsen.

Klaus Jepsen genopstillede som formand og blev valgt.
Kasserer Hans Jørgen Kyster genopstillede og blev valgt.
Motionistansvarlig Bjarne Møller genopstillede og blev valgt.
Bestyrelsesmedlem Gert Sandalgaard genopstillede og blev valgt.
Som ungdomsansvarlig blev Susanne Horn valgt.
Som ny bilagskontrollant/revisor blev Keld Rathje valgt.
 
Punkt 6.        Eventuelt.

Intet til behandling.

Tak for et godt koncentreret møde
Klaus Jepsen/referent/formand.
Bliv medlem
Skriv til os
Bliv medlem
Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening | HPTI | Nøglens Kvarter 12 - 5220 Odense SØ | hptiodense@gmail.com | CVR-nr. 30772326