Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening
HPTI

Generalforsamling


GENERALFORSAMLING HPTI Badminton afdeling.
Dato: Tirsdag den 27-02-2024 kl. 19.00 i klubhuset.
 
Hermed indkaldes til generalforsamling i badminton afd.
Vi består af en motionistafdeling og en ungdomsafdeling. Bestyrelsen består ideelt set af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2
suppleanter. Formanden er automatisk medlem af foreningens hovedbestyrelse.
Bestyrelsen 
afholder mellem 3-4 møder om året + generalforsamlingen og en julefrokost.
Vi har ambitioner 
om at forsøge at skabe et sted, hvor børn og unge gennem leg og læring kan få en god oplevelse
ved at lære at spille badminton. Vores motionister kan gennem medlemskab leje baner og deltage
i foreningens ”pop-up” træninger.
Vi har en velfungerende ungdomsafdeling, der trænes af Jakob og Jesper. Der gives mulighed for
deltagelse i stævner og andre arrangementer. Der lægges vægt på, at det først og fremmest skal
være sjovt og lærerigt.
Motionisterne passes af Bjarne Møller med indmeldelse, banetildeling, nøglebrikker og bolde til
fordelagtig pris.
Jeg vil her komme med et opråb til lokalsamfundet i Holluf Pile og Tornbjerg. Bestyrelsen kører
på lånt tid, da gennemsnitsalderen er 70 år. Hvis klubben skal have en fremtid og HPTI fremover
en badmintonafdeling så SKAL der nye kræfter ind i bestyrelsen. De kan kun findes blandt vore
nuværende medlemmer. Så derfor bedes i møde op og give en hånd med.
Klubben er økonomisk 
velfungerende og bestyrelsesarbejdet sker i et hyggeligt miljø og udgør på årsbasis 10-15 timer.
Skal manglende lokalt engagement stoppe det? Jeg modtager gerne spørgsmål om funktionen.
Klaus Jepsen/formand
 
Dagsorden:
 
1 – Valg af dirigent og referent.
 
2 – Formandens beretning.
 
3 – Fremlæggelse af regnskab for 2023 samt fremlæggelse af budget 2024. Herunder fastsættelse af kontingentet for sæson 2024/25.
 
4 – Forslag fra medlemmer. Forslag kan sendes til formanden, kjdj@privat.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
5 – Valg til bestyrelsen.
Valg af formand. (Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for et år ad gangen).
Nuværende formand Klaus Jepsen genopstiller.
Valg af Kasserer: Hans Jørgen Kyster genopstiller
Valg af Motionistansvarlig: Bjarne Møller genopstiller
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Vi mangler et/helst to bestyrelsesmedlemmer til ungdom
Valg af 1 suppleant. (Vælges for 2 år ad gangen)
 
6 – Evt.

 
Venlig hilsen Formand – Klaus Jepsen


 
Bliv medlem
Skriv til os
Bliv medlem
Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening | HPTI | Nøglens Kvarter 12 - 5220 Odense SØ | hptiodense@gmail.com | CVR-nr. 30772326