Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening
HPTI

Generalforsamling


Referat
Ordinær Generalforsamling HPTI badminton
torsdag den 2. marts 2023
Generalforsamlingen blev afholdt i HPTI klubhuset.
 
Fremmødte: Bestyrelsen, Arne Frederiksen, Hans Jørgen Kyster, Gert Sandalgaard, Bjarne Møller, Keld Rathje og Klaus Jepsen.
 
Punkt 1.         Valg af dirigent og referent.
Formanden Klaus Jepsen blev valgt til referent og Bjarne Møller blev valgt til dirigent. Bjarne Møller konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
 
Punkt 2.        Formandens beretning.
                      Gennemgået og godkendt.

Punkt 3.        Forelæggelse af regnskab for 2022 og forelæggelse af budget for 2023.
Regnskabet 2021 blev gennemgået og godkendt. Budgettet for 2023 blev gennemgået og godkendt.
Regnskabet for året 2022 sluttede med overskud på knap 4.000-, hvilket er tilfredsstillende på baggrund af den nuværende aktivitet. Motionisterne har været lidt færre end sidste år: 87 mod 100.
Kontingent for både ungdom og motionister fortsætter uændret.
 
Punkt 4.        Forslag fra medlemmer.
Der var forslag om at bestyrelsen skulle arbejde på at halvere den likvide beholdning i løbet af næste år. Generalforsamlingen besluttede, at vi fremover i højere grad vil investere, hvor det giver mening. Det kunne f. eks. være afholdelse af stævne, hvis ønsket og viljen til afholdelse opstår.
 
Punkt 5.        Valg til bestyrelsen.
                       Klaus Jepsen genopstillede som formand og blev valgt.
Næstformand Arne Frederiksen genopstillede og blev valgt.
Bestyrelsen må beklage, at det ikke var muligt at besætte de to poster for ungdomsafdelingen.
 
 
Punkt 6.        Eventuelt.
           Intet til behandling.
 
Tak for et godt koncentreret møde
Klaus Jepsen/referent/formand.
 
Bliv medlem
Skriv til os
Bliv medlem
Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening | HPTI | Nøglens Kvarter 12 - 5220 Odense SØ | hptiodense@gmail.com | CVR-nr. 30772326