Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening
HPTI

Generalforsamling


Ordinær Generalforsamling HPTI badminton tirsdag den 12. marts 2019

Generalforsamlingen blev afholdt i HPTI klubhuset.

Der var ingen fremmødte ud over bestyrelsen, Arne Frederiksen, Hans Jørgen Kyster og Klaus Jepsen. Winnie Andersen var syg og Bjarne Møller var på ferie.
 
Punkt 1.         Valg af dirigent og referent.

Formanden Klaus Jepsen blev valgt til både dirigent og referent.
 
Punkt 2.        Formandens beretning.

Gennemgået og godkendt.

Punkt 3.        Forelæggelse af regnskab for 2018 og forelæggelse af budget for 2019.

Regnskabet 2018 blev gennemgået og godkendt.
Budgettet for 2019 blev gennemgået og godkendt.
Regnskabet for året 2018 sluttede med underskud på ca. 1.000,-, hvilket er tilfredsstillende og udmøntet af den større aktivitet.
Motionisterne har været flere end i tidligere år 100+.
Underskuddet genereres stadig i ungdomsafdelingen, hvor antallet af betalende medlemmer er på et for lavt niveau. Det blev i bestyrelsen besluttet at vi stadig tager et år af gangen. 
Bjarne Møller og Hans Jørgen Kyster arbejder på at få nedbragt omkostningerne til bolde med 20-25 %. Det vil være en hjælp, da bolde er en stor post
Det blev besluttet, at kontingentet for fredagsspillere vil blive hævet til 900,- for sæsonen, da det pt. giver underskud i forhold til de faste omkst.
Der vil også fra næste sæson skulle betales pant for nøglekort: kr. 100,-.
 
Punkt 4.        Forslag fra medlemmer.

Der var ingen forslag til beslutning.
 
Punkt 5.        Valg til bestyrelsen.

Klaus Jepsen genopstillede som formand og blev valgt:
Winnie Andersen genopstillede som ungdomsansvarlig og blev valgt.
 
 
Punkt 6.        Eventuelt.

Intet til behandling.
                   
Tak for et godt koncentreret møde
Klaus Jepsen/referent/formand.
 
Bliv medlem
Skriv til os
Bliv medlem
Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening | HPTI | Nøglens Kvarter 12 - 5220 Odense SØ | CVR-nr. 30772326