Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening
HPTI

Generalforsamling


Referat
Ordinær Generalforsamling HPTI badminton
torsdag den 5. marts 2020
Generalforsamlingen blev afholdt i HPTI klubhuset.
Fremmødte: Bestyrelsen, Arne Frederiksen, Hans Jørgen Kyster, Winnie Andersen, Bjarne Møller og Klaus Jepsen. Derudover Gert Sandalgaard.
 
Punkt 1.         Valg af dirigent og referent.
Formanden Klaus Jepsen blev valgt til referent og Arne Frederiksen blev valgt til dirigent. Arne Frederiksen konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
 
Punkt 2.        Formandens beretning.
                      Gennemgået og godkendt.

Punkt 3.        Forelæggelse af regnskab for 2019 og forelæggelse af budget for 2020.
Regnskabet 2019 blev gennemgået og godkendt. Budgettet for 2020 blev gennemgået og godkendt.
Regnskabet for året 2019 sluttede med overskud på ca. 2.700,-, hvilket er tilfredsstillende og udmøntet af den større aktivitet. Motionisterne har været flere end i tidligere år ca. 100. Underskud genereres stadig i ungdomsafdelingen, hvor antallet af betalende medlemmer er på et for lavt niveau. Der mangler ca. 15 spillere for at det kan løbe rundt. Det blev i bestyrelsen besluttet at vi stadig tager et år af gangen.
Sidste år blev det besluttet, at kontingentet for fredagsspillere ville blive hævet til 900,- for sæsonen, da det ellers gav underskud i forhold til de faste omkst..  Det har ikke svækket interessen, da fredagen er totalt udsolgt.
 
Punkt 4.        Forslag fra medlemmer.
                      Der var ingen forslag til beslutning.
 
Punkt 5.        Valg til bestyrelsen.
                      Klaus Jepsen genopstillede som formand og blev valgt:
Hans Jørgen Kyster og Bjarne Møller genopstillede og blev valgt.
Gert Sandalgaard stillede op som suppleant og blev valgt.
 
Punkt 6.        Eventuelt.
                      Intet til behandling.

Tak for et godt koncentreret møde

Klaus Jepsen/referent/formand.
 
Bliv medlem
Skriv til os
Bliv medlem
Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening | HPTI | Nøglens Kvarter 12 - 5220 Odense SØ | CVR-nr. 30772326