Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening
HPTI

Generalforsamling


Referat
Ordinær Generalforsamling HPTI badminton
mandag den 17. maj 2021
Generalforsamlingen blev afholdt i HPTI klubhuset.
Fremmødte: Bestyrelsen, Arne Frederiksen, Hans Jørgen Kyster, Gert Sandalgaard, Bjarne Møller og Klaus Jepsen.
 
Punkt 1.         Valg af dirigent og referent.
Formanden Klaus Jepsen blev valgt til referent og Arne Frederiksen blev valgt til dirigent. Arne Frederiksen konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
 
Punkt 2.        Formandens beretning.
Gennemgået og godkendt.

Punkt 3.        Forelæggelse af regnskab for 2020 og forelæggelse af budget for 2021.
Regnskab 2020 blev gennemgået og godkendt. Budgettet for 2021 blev gennemgået og godkendt. Regnskabet for året 2020 sluttede med underskud på ca. 2.700,-, hvilket er tilfredsstillende på baggrund af den nuværende aktivitet. Motionisterne har været færre end sidste år ca. 80. Underskud genereres stadig i ungdomsafdelingen, hvor antallet af medlemmer er på et for lavt niveau. Der mangler ca. 20 spillere for at det kan løbe rundt.
Kontingent for både ungdom og motionister fortsætter uændret.
 
Punkt 4.        Forslag fra medlemmer.
Der var forslag om kontingent frihed for næste sæson på grund af aflyste haltider. Det kan ikke vedtages, da klubben har afholdt udgifter, som om sæsonen var gennemført normalt. Det blev vedtaget at medlemmer, der fortsætter i klubben kompenseres med 2 rør bolde pr. bane.
 
Punkt 5.         Valg til bestyrelsen.
Klaus Jepsen genopstillede som formand og blev valgt:
Arne Frederiksen genopstillede og blev valgt.
Der var ikke fremmødt kandidater til posten ungdomsansvarlig. Derfor indkaldes til Ekstraordinær Generalforsamling 9-06-2021 kl. 1900 med det ene punkt. Det sker for at undgå lukning af ungdomsafdelingen.
 
Punkt 6.        Eventuelt.
Intet til behandling.
 
Tak for et godt koncentreret møde
Klaus Jepsen/referent/formand.
Bliv medlem
Skriv til os
Bliv medlem
Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening | HPTI | Nøglens Kvarter 12 - 5220 Odense SØ | hptiodense@gmail.com | CVR-nr. 30772326