Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening
HPTI

Formandens beretning


  Formandens beretning. HPTI Badminton afd.
 Generalforsamling den 2. marts 2023.
 
Tak for indsatsen til alle i bestyrelsen, der hver især har ydet deres bedste og mødt de udfordringer, der løbende har været. Endelig slap vi af med Corona og har haft et almindeligt år.
 
Afdelingen har som vanligt haft en god tilslutning på motionistsiden og en så stor tilslutning til ungdom, at vi har måttet indføre venteliste. Ungdom er vækstet i forhold til sidste sæson. Vores kapacitet på ungdomssiden er nu 28-30 medlemmer, da vi kun har træning om mandagen.
 
Bestyrelsen var igen aktive med at få delt klubblade ud i nærområdet. Vi fik sammen med gymnastik delt 6000 blade ud. Det var sidste gang, at vi står for halvdelen af omkostningerne, da vi ikke har tilstrækkeligt udbytte rent medlemsmæssigt. En særlig tak til Gert Sandalgaard for den ekstraordinært store indsats her.
 
Bjarne Møller har ydet en stor indsats igen i år, hvor han har styret motionisterne med hensyn til udskiftning af nøglekort til brikker, salg af bolde. Bjarne passer også jobbet som webmaster. Samtidigt har han fået sat gang i salg af klubtrøjer(12 indtil nu) mm. i samarbejde med vores leverandør af bolde. Sammen med Jakob og Jesper har han også med succes arrangeret en velbesøgt træningsaften for motionister. Tak for det.
 
Arne Frederiksen har været næstformand/ungdomsansvarlig jvnf. klubbladet og har i den forbindelse bl. a. hjulpet med afholdelse af ”Natminton” her i februar.
 
Hans Jørgen Kyster har med vanlig omhu passet vores regnskab og indberetningsmæssige forpligtigelser og har samtidigt løftet byrden omkring vores driftsansvar ved klubhuset. Han har kunnet fortælle om en god betalingsvilje blandt medlemmerne i år.
 
Vores ungdomsafdeling har fået et nyt trænerteam bestående af to aktive badmintonspillere her fra lokalområdet. Jakob og Jesper har formået at køre et træningsforløb med en god balance mellem læring og det sjove ved at gå til badminton.
 
De har afholdt forældremøde, hvor de har fortalt om hvem de er, træningen og afviklingen af timerne om mandagen. De forældre, der deltog, var interesserede i de sociale rammer og viste vilje til at støtte op om det. Rigtig godt initiativ. De har sørget for at interesserede har kunnet deltage i Monrad begynderstævner. Der har også været afholdt et Natminton arrangement 10. februar, hvor 18 deltog. Orientering om kommende stævner lægges op på Facebook.
Det har været en rigtig god sæson for ungdomsafdelingen. Det skal Jakob og Jesper have tak for.
 
Når det så er sagt har vi stadig en udfordring omkring ungdom og bestyrelsen i øvrigt. Vi mangler 1-2 bestyrelsesmedlemmer, der kan være med til at præge fremtiden for ungdom. Samtidig ser vi ind i en fremtid med en aldrende bestyrelse, hvor alle har passeret 65.
 
Badminton har i sæsonen skiftet fra NemId medarbejdersignatur til MitID erhverv.
Det er nødvendigt for at mere end 1 person kan logge på og bruge de digitale løsninger f. eks. Virk!
 
Økonomisk har vi et lille overskud. Et overskud der skyldes en solid medlemsskare på motionistsiden samt et mindre forbrug af bolde. Vi har en balance, der betyder at klubben kan investere i meningsfyldte aktiviteter uden bekymring.
 
Vi har en hjemmeside, hvor vi kan komme med information til de brugere, der måtte vælge at besøge den. Vi kan kun opfordre til at motionisterne går ind og kigger. Der er jo kun ganske få klik ind til den information, man som spiller har brug for.
 
Vi har i øvrigt haft et tilfredsstillende år, hvor vi har fastholdt målsætningen om, at afdelingen skal være et sted, hvor man synes om at komme som motionist, og hvor man kan lære at spille badminton som ung.
 
Bestyrelsen har på vanlig vis kæmpet sig gennem den årlige julefrokost, der i år igen bestod af traditionel julemad, god betjening og rigtigt godt selskab.
 
Tak for et godt år!
 
Formand
Klaus Jepsen
Bliv medlem
Skriv til os
Bliv medlem
Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening | HPTI | Nøglens Kvarter 12 - 5220 Odense SØ | hptiodense@gmail.com | CVR-nr. 30772326